Zde je ke stažení rozpočtové opatření č. 6/2017.

Zde je ke stažení rozpočtové opatření č. 5/2017.

Zde je ke stažení rozpočtové opatření MRG č. 2.

Zveme vás na zasedání zastupitelstva obce Libčany, které se koná dne 7.6.2017 od 19.00 hodin v

...

Zde je ke stažení rozpočtové opatření č. 4/2017.

Zde jsou ke stažení doklady týkající se "Závěrečného účtu obce Libčany za rok 2016" a "Účetní

...

Rozpočtový výhled Mikroregionu Urbanická brázda 2017 - 2020.

Rozpočtové opatření Mikroregionu Urbanická brázda

Rozpočet Mikroregionu Urbanická brázda 2017

Rozpočtový výhled 2017 - 2019

Rozpočtové opatření 2/2017

Rozpočtové opatření 1/2017

Rozpočet obce Libčany 2017

Zde je ke stažení dokument "Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v

...

Na opravu obecní komunikace na pozemku parc. č. 245 (od jídelny k ČOV) byla poskytnuta dotace z

...

Zde je ke stažení dokument "Oznámení o dni a místě konání voleb do Zastupitelstev krajů".

Zde je ke stažení pozvánka na Libčanské posvícení a soutěž o nejlepší marmeládu. Akce se koná 24.

...

Zde je ke stažení upozornění společnosti ČEZ Distribuce, a.s. k odstranění a okleštění stromoví a

...

Zde je ke stažení pozvánka na cyklovýlet + mapka.

Vzhledem k příznivému počasí, bude Městské koupaliště Chlumec nad Cidlinou znovu otevřeno od čtvrtka

...

Zde je ke stažení pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Libčany, které se bude konat dne

...

Zde je ke stažení pozvánka do letního kina v obci Kratonohy.

Zde je ke stažení tisková zpráva Finančního úřadu, která varuje před podvodnými SMS zprávami.

V příloze najdete jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí pro volby do zastupitelstev krajů.

...

Vážení spoluobčané,

z důvodu dovolené se ruší úřední hodiny:

starostka obce 22.8. - 26.8.2016

účetní obce

...

Zde je ke stažení leták Finančního úřadu týkající se elektronické evidence tržeb.

Obec Kratonohy nabízí pronájem obecního hostince U Kaštanu, včetně stánku na fotbalovém hřišti.

...

Zde je ke stažení dokument "Stanovení počtu členů okrskové volební komise".

Dovolená starostka obce od 25.7. do 31.7. 2016.

Dovolená účetní obce od 25.7. do 7.8.2016.

V těchto

...

Vážení spoluobčané,

obecní úřad v tomto období nezajišťoval žádné kominické služby pro své občany.

...