Staročeské máje

Mezi oblíbené květnové tradiční akce patří staročeské kácení máje. Mládež z Libčan, Hvozdnic a okolí připraví večer 30. dubna k domům dívek břízky ozdobené mašlemi.  

V měsíci květnu, o víkendu, postaví všichni společně velkou máj, kterou je potřeba celou noc bedlivě hlídat. Následující den se všichni převléknou do krojů a chlapci s průvodem vedeným kapelou  Májovanka  a družbou navštěvují domy, z nichž děvčata vyvádějí. Poté se skácí velká máj, která se v závěru vydraží. Celá slavnost se zakončí večerní zábavou.

Máje jsou velmi oblíbenou tradicí především mezi mladými, tato slavnost v Libčanech trvá s malými přestávkami bezmála padesát let. 

 

Česenkovy Libčany

V roce 2011 vznikla v naší obci další velice pěkná tradice.  Na počest libčanského kapelníka, pana Aloise Česenka, se ve druhé polovině června pořádá přehlídka dechové hudby. Akce se těší velké oblibě. Pro pořadatele je i milým zjištěním, že toto festivalové odpoledne plné tónů od dechových kapel (samozřejmě i libčanské Májovanky), nenavštěvují pouze starší občané, ale své zastoupení tu mají i mladší generace, včetně dětí. Program doplňují i místní mažoretky, které k dechové hudbě neodmyslitelně patří.

 

Pouť v Libčanech

Pouť v Libčanech se slaví podle svátku zasvěcení kostela. V Libčanech je kostel zasvěcený Nanebevzetí Panny Marie, což je 15. srpna – dle církevního kalendáře. V Libčanech dle dávné tradice se pouť slaví v neděli , která je blíž datu 15. srpna. Kupříkladu v roce 2013 bylo 15. 8. ve čtvrtek, pouť jsme tedy slavili v neděli 18. 8.. Pokud připadne tento svátek na středu, je pak na dohodě administrátora farnosti s farníky, příp. s vedením obce, ke které neděli se přikloní.

Dnes bohužel církevní charakter téměř vymizel, ale přesto si místní obyvatelé pouť připomínají především akcemi pro děti. Na hřišti se pro nejmenší připravují netradiční soutěže, loutkové divadlo, popřípadě mezi děti zavítá kouzelník. Večer je ve znamení taneční zábavy pro dospělé.

Na pouti se podávají i tradiční  libčanské  koláče, o které je velký zájem.

 

Posvícení

V případě posvícení seslaví datum, kdy byl kostel posvěcen (pokud je toto datum známo). V Libčanech je kostel velmi starý a o datu jeho posvěcení není záznam.  Posvícení (posvěcení) se slaví kolem svátku sv. Václava a to vždy v neděli před svátkem sv. Václava. Kupříkladu v roce 2013 bylo sv. Václava v sobotu, ale neděle před tímto svátkem je 22. 9. takže posvícení se slavilo tuto neděli před sv. Václavem.

V roce 2OO9 Obec Libčany připravila při této příležitosti setkání všech rodáků a přátel obce Libčany, další takové setkání proběhlo v září 2014.

  

O Cenu Matěje Kopeckého

Obrozeneckého loutkáře Matěje Kopeckého, narozeného v katastru naší obce, si připomínáme pravidelně v listopadu, kdy je připravena loutkářská přehlídka. Hrají zde amatérské loutkářské soubory, kterých do Libčan již přijelo opravdu mnoho. Jejich představení pozorně sledují děti. Ty také rozhodují o vítězi. První soubor získá putovní cenu „kašpárka“. Soutěž se těší velké oblibě a dětem je zpříjemněn podzimní čas pohádkami, které v dnešní době bývají stále vzácnější. V roce 2013 přehlídka oslavila již čtyřicáté jubileum.