V roce 2009 bylo v Libčanech rozhodnuto v prostoru rybníka Brigádník místo revitalizace okolí rybníka vybudovat naučnou stezku „Život ve vodě a v lese“. Realizace projektu, který navrhla ing. J. Raková, byla uskutečněna především na náklady obce Libčany (mimo finanční dotaci na vypracování projektu a příspěvku Lesů ČR) a asi by nevznikla, nebýt obětavé práce zejména Mysliveckého sdružení Libčanská dubina a členů rybářského sdružení. Celkové náklady činily bez mála 1 mil. Kč, z toho obec zafinancovala z vlastích zdrojů cca 800 tis. Kč.naucna_stezka

Zároveň se stezkou byla upravena i odpočinková klidová zóna nejen pro naše občany a školní děti, ale i pro návštěvníky obce, pěší či cyklisty.

V soutěži obcí o vesnici roku v roce 2010 obdržela Cenu hejtmana královéhradeckého kraje s finanční odměnou 30 tisíc korun.

V roce 2011 byla stezka rozšířena o dva krásné vyřezávané úly kláty, které byly osazeny včelami. Rybářům zase sekunduje vyřezávaný vodník. V roce 2012 bylo vybudováno ohniště. Společnost Fitline, která sídlí v Libčanech a  zabývá se zdravým životním stylem, doplnila stezku tabulemi, týkajícími se zdraví a nainstalovala diskgolf.ul_1

Dosazují se poslední stromky.

Stezka je využívána nejen pro odpočinek a zábavu, ale hlavně pro poučení. Návštěvníci se na informačních tabulích dovědí, kdo v lese a ve vodě žije, co tam roste a dokonce zjistí, že voda, pramenící tady v lese, doteče Labem až do moře.

Rádi ji navštěvují nejen rodiče s dětmi, ale i školní výpravy. Naposledy uspořádala v květnu letošního roku MAS Hradecký venkov již podruhé exkurzi po stezce pro děti mateřských a základních škol prvního stupně na téma „Včely a příroda“. Účastnilo se jí 270 dětí a byly nadšené.naucna_stezka_2

Kdo jste stezku ještě neviděl, určitě se po ní běžte projít, stojí to opravdu za to.