Sbor dobrovolných hasičů Libčany

Historie dobrovolných hasičů v Libčanech se začíná psát v roce 1897. V obecní kronice je uvedena krátká zpráva: „Zřízen sbor hasičský. V této době bylo požárů čís. 22, 46, 40, 36, 16, 19, 68. Pátralo se po příčině požárů i zatčen domnělý viník, ale přímých důkazů nebylo.“

Při listování kronikou se také dozvíme, že od roku 1921 dlouhých pět let probíhalo vyjednávání s velkostatkářem Harrachem, než se obci podařilo získat kupní právo na kůlny, ve kterých byla a doposud je hasičská zbrojnice. A také že v roce 1925 koupila  obec novou hasičskou stříkačku. Všichni, kteří se v letech minulých i současných přidali k dobrovolným hasičům v naší obci, vždy poctivě a s nadšením cvičili a připravovali se pro případ požárů. I na počátku minulého století byla pořádána cvičení, podobná dnešním soutěžím mezi hasičskými sbory.

Z roku 1932 je v obecní kronice také první zmínka o ocenění našich hasičů: „Svaz dobrovolného hasičstva československého, Technická komise hasičské župy Rychterovy č.88, v souhlase se župním výborem usnesla se přiděliti cvičícímu členstvu sboru v Libčanech za vzorné cvičení se žebříky při župním sjezdu v Dobřenicích „Pochvalný diplom“. Podepsáni vl.r. Josef Halík (jednatel župy), František Beneš (předseda tech.komise) a Ludvík Rychtera (starosta župy).“

Činnost dobrovolných hasičů v obci se od počátku vzniku nesoustředila pouze na cvičení hasičských dovedností.  Členové pomáhali a dodnes pomáhají při různých příležitostech v obci, ať je to pomoc při úklidu obce nebo při pořádání kulturních akcí.  Asi od roku 1930 je pravidelně každoročně pořádán hasičský ples a v novodobější historii také maškarní bál pro děti. Pravidelné jsou soutěže hasičských sborů našeho okrsku, které nejen pořádáme, ale hlavně se účastníme, ať už s výbornými, lepšími či horšími výsledky.

Rok 1997 znamenal sté výročí založení SDH Libčany. Za finanční pomoci obecního úřadu jsme v tomto roce vlastními silami zrekonstruovali kůlny – hasičskou zbrojnici. A narozeniny jsme slavili jak jinak než kláním hasičských sborů.

Podařilo se nám rozšířit členskou základnu o družstvo nejmladších, tedy dětí do 15 let a následně o družstvo žen. S družstvem mladých hasičů jsme se několik let účastnili soutěže Plamen a ve spolupráci s obecním úřadem a klubem vesnické mládeže Pampeliška jsme se pustili do pořádání Regionální přehlídky sborů dobrovolných mladých hasičů, které se zúčastnila družstva mladých hasičů z různých míst České republiky. Ti nejmladší sice už dávno dospěli, ale rádi dál reprezentují náš hasičský sbor.

V současné době se v duchu tradice snažíme získávat nové mladé členy, kteří by jednou převzali tu pomyslnou štafetu po nás.