Rokem 1989 se začíná psát historie přátelských vztahů mezi obcí Libčany v okrese Hradec Králové tehdy v bývalém Československu a francouzskými přáteli z městečka Le Mêle sûr Sarthe v Dolní Normandii. U vzniku této spolupráce byla účast libčanského fotbalu na tamním turnaji venkovských jedenáctek. V Le Mêle fotbalisté strávili několik velice příjemných dnů a tam se také navázaly první osobní kontakty. V dalších letech oboustranné vzájemné návštěvy pokračovaly. Rozšiřoval se i okruh rodin , které se vzájemně navštěvovaly a  za ty roky se vytvořila  velmi  pevná pouta. Návštěvy se neomezovaly jen na vzájemné poznávání života, přírodních krás a měst obou zemí, fotbalových turnajů, ale začaly se vyměňovat i informace z oblasti státoprávního uspořádání a místních samospráv. V roce 1995 bylo toto naše přátelství stvrzeno oficiální smlouvou.

Občanské sdružení pro mezinárodní partnerství bylo založeno v roce 1995, kdy byla podepsána smlouva mezi obcí Libčany a městečkem Le Mêle sûr Sarthe v Dolní Normandii.

Le Mêle sûr Sarthe  se nachází asi 170 km západně od Paříže v Dolní Normandii a je součástí regionu Le Pays Mêlois.

Obě sdružení úspěšně fungují již osmnáct let a dnes jsou již stabilizovaná a velmi aktivní. Neustále udržují vzájemné přátelské vztahy a rozšiřují vzájemné výměny dospělých i mládeže a rozvíjejí vzájemné pochopení a úctu mezi obyvateli Libčan a Pays Mêlois. Obě sdružení tak přispívají k obohacení lidských i kulturních vztahů mezi oběma našimi zeměmi.

Občanské sdružení pro mezinárodní partnerství v Libčanech rovněž dlouhodobě utužuje přátelské vztahy i s dalšími evropskými partnery, a to s německým Falkensteinem, který se nachází nedaleko Frankfurtu nad Mohanem (jako součást městečka Königstein) a s anglickým městem Faringdon, který leží asi 50 km západně od Oxfordu. Při těchto výměnných pobytech se daleko lépe poznává, jak žijí obyvatelé daného regionu, jejich kulturní a další tradice, ale i krásy dané země.

Plněním těchto závazků, které vyplývají z uzavřené smlouvy, založených na přátelství, toleranci a vzájemné úctě, přispíváme plnou mírou svých schopností k jednotné Evropě a míru na celém světě.  

Cílem sdružení je:

· realizovat konkrétní mezilidské vztahy mezi obyvateli Libčanska v České republice z jedné strany a obyvateli komunity Melska ve Francii, případně i Falkensteinu ve Spolkové republice Německo a Faringdonu ve Velké Británii z druhé strany

· organizovat vzájemné návštěvy v rodinách, výměnu kulturních a sportovních akcí

· informovat své členy o životě v uvedených komunitách a zemích

· přispívat k začleňování České republiky do Evropské unie.

V současné době má Občanské sdružení pro mezinárodní partnerství 93 členů a řídí se stanovami, které schválilo Ministerstvo vnitra České republiky.

Do sdružení uvítáme nové občany nejen z Libčan, ale i ze širokého okolí, kteří by měli zájem navázat přátelské vztahy s rodinami z partnerského městečka Le Mêle s/S v Dolní Normandii.