Při zastávce kočovného vozu jeho otce se dne 24. února 1775 v Libčanech narodil obrozenský loutkář Matěj Kopecký. kopeckyNa jeho památku je v Libčanech každoročně pořádána loutkářská přehlídka O cenu Matěje Kopeckého.

V Libčanech se v roce 1892 narodil akademický malíř a grafik Vojtěch Sedláček, žák Preislerův a Švabinského. Námětem jeho díla je česká krajina a práce člověka na půdě. Nenapodobitelné je Sedláčkovo mistrovské zvládnutí pohybu koně, zachyceného jen několika pružnými tahy štětce. Vynikl i jako ilustrátor mnoha knih. V budově obecního úřadu má tento umělec svoji Pamětní síň.

sedlacek 3V bývalém pivovaře stála kolébka akademika Zdeňka Wirtha (1878 – 1961), historika umění a předního pracovníka památkové péče. Wirth vydal řadu vědeckých publikací z oblasti staršího i moderního českého umění (Barokní gotika v Čechách, Kutná hora, město a jeho umění, Praha v obraze pěti století aj.).

V letech 1852 – 1860 v Libčanech působil lékař Dr. František Cyril Kampelík, propagátor zakládání záložních a spořitelních spolků, po něm nazývaných kampeličkami, aby vymýtil z venkova lichváře.