logocp

"Czech POINT, neboli Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, je asistovaným místem výkonu veřejné správy, kde každý člověk může získat všechny informace o údajích, které o něm vede stát v centrálních registrech a kde bude moci také učinit jakékoliv podání ke státu."

 

Více na http://www.czechpoint.cz

 

Od 1. ledna 2009 je Czech POINT k dispozici v obci Libčany, kde Vám na obecním úřadě v úředních hodinách starosty zprostředkujeme úřední výpisy z:

 

Katastru nemovitostí

-Výpis podle listu vlastnictví (je třeba znát katastrální území a číslo listu vlastnictví)

-Výpis podle seznamu nemovitostí (je třeba znát katastrální území a číslo parcelní/popisné)

-Cena: 100 Kč první strana, 50 Kč každá další strana

 

Obchodního rejstříku

-Úplný výpis (všechny informace od registrace firmy)

-Výpis platných (informace o firmě k aktuálnímu datu)

-Cena: 100 Kč první strana, 50 Kč každá další strana

 

Živnostenského rejstříku

-Výpis na základě IČ obchodní organizace

-Cena: 100 Kč první strana, 50 Kč každá další strana

 

Rejstříku trestů

-Výpis osobě, které se výpis týká a která má přidělené rodné číslo na základě předložení platného dokladu totožnosti

-Výpis osobě, které se výpis netýká na základě úředně ověřené plné moci a předložení platného dokladu totožnosti (osoby, která je zmocněná)

-Cena: 100 Kč

 

Bodového hodnocení řidiče

-Výpis osobě, které se výpis týká a která má přidělené rodné číslo na základě předložení platného dokladu totožnosti

-Výpis osobě, které se výpis netýká na základě úředně ověřené plné moci a předložení platného dokladu totožnosti (osoby, která je zmocněná)

-Cena: 100 Kč první strana, 50 Kč každá další strana

 

Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

-Výpis dodavatelů, kteří splnili kvalifikaci dle zákona 137/2006 Sb.

-Cena: 100 Kč první strana, 50 Kč každá další strana