Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Klub rodičů a přátel Základní a mateřské školy v Libčanech

Klub rodičů a přátel ZŠ a MŠ Libčany
Libčany 1
503 22

IČO: 48149047

E-mail: h.hanusova@zslibcany.cz

Klub rodičů a přátel ZŠ a MŠ Libčany podporuje a rozvíjí spolupráci mezi základní a mateřskou školou, žáky, dětmi a zákonnými zástupci. Hlavní náplní činnosti spolku je organizovat akce pro děti a zvyšovat tak rozmanitost volnočasových aktivit, zapojovat se do společenského života, spolupracovat s dalšími spolky a obcí a obohacovat tak dění jak ve škole, tak i v Libčanech.

Pro děti a jejich rodiče pořádáme pravidelně několik akcí za rok, jsou to např.: Čarodějnice, Dětský den, Mikulášská nadílka, Společenský ples. Společně s ostatními spolky a obcí Libčany zajišťujeme organizaci tradičních akcí – Adventní den otevřených dveří, Lesní závod, Česenkovy Libčany a Pouťový jarmark. Dále se klub podílí na finančním zajištění školních akcí, odměn či pomůcek pro naše děti a žáky.

Důležité kontakty