Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Libčany – chodník podél silnice III/32317

Projekt „Libčany – chodník podél silnice III/32317“ je spolufinancován Evropskou unií.

Zkrácený název projektu: Libčany-chodník podél silnice III/32317

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0006886

Žadatel: Obec Libčany

Popis projektu:

Předmětem projektu je výstavba 360 m chodníku po pravé straně stávající silnice III/32317 v obci Libčany. Nově vybudovaná pěší komunikace svede v celé své délce pěší dopravu z komunikace III. třídy a tím zvýší bezpečnost chodců a silničního provozu v obci. Vznikne tak ucelená trasa spojující část obce Libčany s centrem obce, kde se nachází základní a mateřská škola, školní jídelna, obecní knihovna, požární zbrojnice, obecní úřad, pošta a další občanská vybavenost.

Cíle projektu:

Strategickým cílem projektu je zajištění bezpečného pohybu občanů po frekventované komunikaci III/32317 v obci Libčany. Vybudování chodníku je zásadní prioritou obce, neboť zvyšující se intenzita dopravy ohrožuje bezpečnost chodců (i dalších účastníků silničního provozu) a snižuje vzájemnou přístupnost klíčových lokalit a objektů občanské vybavenosti v centru obce.

Výsledek projektu:

Výsledkem realizace projektu tj. výstavbou nového chodníku v části obce Libčany dojde ke zlepšení dopravní dostupnosti zaměstnání, služeb i vzdělávání pro cílové skupiny projektu. Díky chodníku budou dostupnější autobusové zastávky veřejné hromadné dopravy v centru obce.

Výstupem projektu bude 360 metrů nově vybudovaného chodníku včetně bezpečnostních prvků.

Celkové zdroje: 1 592 134,80 Kč

Podpora celkem: 1 495 285,56 Kč

Předpokládané datum zahájení: 9. 2. 2015

Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2018