Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Mateřská škola Libčany čp. 244 – změna užívání, přístavba a stavební úpravy

Projekt „Mateřská škola Libčany čp. 244 – změna užívání, přístavba a stavební úpravy“ je spolufinancován Evropskou unií.

Název projektu: Mateřská škola Libčany čp. 244 – změna užívání, přístavba a stavební úpravy

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0013476

Žadatel: Obec Libčany

Popis projektu:

Předmětem projektu je změna užívání a přístavba západní části stávajícího objektu mateřské školy Libčany č.p. 244. Nově přebudovaná západní část navýší kapacitu mateřské školy o 13 míst. Stávající kapacita mateřské školy dlouhodobě nedostačuje požadavkům a poptávce ze strany cílových skupin (tj. rodičů dětí v předškolním vzdělávání a dětí do věku 3 let) z obce Libčany a spádových obcí. 

Cíle projektu:

Cílem projektu je navýšení kapacity Mateřské školy v Libčanech o 13 míst, a podpora inkluzivního vzdělávání. Jedná se o stavební úpravy za účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče pro děti ve věku od dvou do sedmi let, ve vazbě na území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit, a tím umožnění lepšího zapojení rodičů s dětmi na trh práce. Toto kapacitní rozšíření povede i k podpoře sociální inkluze, kdy bude zajištěn rovný přístup dětí k předškolnímu vzdělávání.

Celkové zdroje: 3 798 666,00 Kč

Celkové způsobilé výdaje: 3 798 666,00 Kč

Podpora celkem: 3 608 732,70 Kč

Předpokládané datum zahájení: 1. 6. 2019

Předpokládané datum ukončení: 31. 3. 2021