Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Libčany – chodník podél místní komunikace III/32329

Projekt „Libčany – chodník podél místní komunikace“ je spolufinancován Evropskou unií.

Název projektu: Libčany – chodník podél místní komunikace

Registrační číslo projektu:  CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0014547

Žadatel: Obec Libčany

Popis projektu:

V rámci projektu bude provedena výstavba chodníku po pravé straně stávající místní komunikace v Libčanech na pozemcích parc. č. 66, 69/1, 451/1 v k.ú. Libčany ve směru ze silnice III/32329 k výrobnímu závodu Smart wood Czech, s.r.o. Vznikne bezpečná trasa pro pěší chodce, která navazuje na stávající síť komunikací pro pěší v obci. Chodník je navržen v základní šířce 1,50 m a délce 190 m.

Cíle projektu:

Projekt si klade za cíl řešení níže specifikovaných problémů:

  • Propojení části obce Libčany se zastávkou a centrem obce bezpečnou komunikací pro pěší a navázání na již vybudované chodníky a nově plánované chodníky v obci Libčany.
  • Zvýšení bezpečnosti u místní komunikace v Libčanech s vyšší intenzitou dopravy vlivem dopravy do výrobnímu závodu Smart wood Czech, s.r.o., ve kterém pracuje 160 zaměstnanců v nepřetržitém třísměnném pracovním provozu.
  • Bezpečný přístup k občanské vybavenosti obce.
  • Bezpečný přístup chodců, žáků a studentů k hlavním dopravním cílům (zejména autobusová zastávka Libčany).
  • Zamezení kolizních situací a nebezpečí střetu vozidel a chodců na komunikaci.

Celkové zdroje: 1 225 686,49 Kč

Celkové nezpůsobilé výdaje: 76 170,00 Kč    Celkové způsobilé výdaje: 1 149 516,49 Kč

Podpora celkem: 1 092 040,66 Kč                   Vlastní zdroj financování: 57 475,83 Kč

Předpokládané datum zahájení: 1. 6. 2020

Předpokládané datum ukončení: 30. 6. 2021