Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Obnova rybníka Kočár

Projekt „Obnova rybníka Kočár” spolufinancován z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č. 21ZPD02-0002

Zkrácený název projektu: Obnova rybníka Kočár

Žadatel: Obec Libčany

Cíle projektu:

Cílem Projektu je provedení celkové rekonstrukce rybníka Kočár v rámci, které bude provedena oprava hráze, vybudování sdruženého funkčního bloku pro zajištění odpovídající manipulace s běžnými průtoky a pro převedení návrhového průtoku Q100. Bude provedena rekonstrukce stávajícího rozdělovacího objektu, na vtoku do rybníka bude vybudován sedimentační prostor pro zachycení splachů v povodí. Dále bude provedeno odstranění přebytečných sedimentů ze zátopy rybníka s uložením na vytypované zemědělské pozemky a provedeno doplnění vhodné stromové vegetace podél vodního díla.

Účelem je zajištění nutných podkladů pro zpracování projektové dokumentace a vlastní zpracování projektové dokumentace v rozsahu pro vydání stavebního povolení stavby pro realizaci navržených vodohospodářských úprav na vodním díle.

Celkové zdroje: 156 090,- Kč

Podpora celkem: 94 000,- Kč z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č. 21ZPD02-0002

Předpokládané datum zahájení: 1.1.2021

Předpokládané datum ukončení: 30.11.2022