Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Povinně zveřejňované informace

Oficiální název

Obec Libčany

Důvod a způsob založení

Obec Libčany je v souladu s Ústavou ČR a zákonem č. 128/2000 Sb.,o obcích, územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek , který je vymezen hranicí území obce. Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.

Obec Libčany vykonává ve svém území státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony a při výkonu této přenesené působnosti se řídí zákony a jinými právními předpisy a též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů a dále návrhy opatření popřípadě rozhodnutími krajského úřadu, učiněnými podle zvláštního zákona v rámci kontroly výkonu přenesené působnosti.

Nadřízený orgán

Nadřízeným správním orgánem při postupech podle správního řádu a daňového řádu je Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Dozorovým a kontrolním orgánem ve vztahu k samostatné působnosti je Ministerstvo vnitra, ve vztahu k působnosti přenesené je to Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok provádí Krajský úřad Královéhradeckého kraje.

Obecní úřad

v oblasti samostatné působnosti:

  • plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo obce
  • pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti

v oblasti přenesené působnosti:

  • vykonává státní správu s výjimkou věcí, které patří do působnosti zastupitelstva obce, zvláštních orgánů obce, případně komisí
  • rozhoduje o poskytování informací žadateli podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  • ve věcech přenesené působnosti je obecní úřad podřízen krajskému úřadu, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak

Organizační struktura obce

Organizační strukturu obce Libčany tvoří starosta, místostarosta a zaměstnanci Obecního úřadu zařazení do struktury obce Libčany. V čele OÚ je starosta.

Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa, adresa pro osobní návštěvu a adresa podatelny

Obec Libčany
Libčany 80
503 22 Libčany

IČ: 00269000

E-mail: obec@libcany.cz
Tel.: 495 585 127
Datová schránka: th9bmzg
Bankovní účet: 1080828389 / 0800 (Česká spořitelna)

Telefonní čísla

Bc. Petr Veselka
starosta
733 192 032
Mgr. Iva Žitková
místostarostka
732 264 505
Bc. Monika Vítková
účetní
495 585 127

Úřední hodiny (starosta, účetní)

Po8:00 – 11:3012:30 – 17:00
Út8:00 – 11:00
St9:00 – 11:3012:30 – 16:00
Čtnejsou úřední hodiny
nejsou úřední hodiny

Adresa internetových stránek

www.libcany.cz