Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Jsme v Libčanech a v Želí noví

Dovolte nám, abychom Vás přivítali v naší obci, věříme, že se Vám v Libčanech či v Želí bude líbit a že se brzy uvidíme na některé ze společensko-kulturních akcí.

Zastupitelstvo obce Libčany


Na této stránce se snažíme přinést co možná nejpřehledněji důležité informace o tom, co Vás čeká, pokud jste se přistěhovali do naší Obce Libčany. Pokud Vám zde nějaká informace chybí, dejte nám prosím vědět, abychom to mohli napravit.

Úřední povinnosti

Přihlášení k trvalému pobytu

Co budete potřebovat ke změně údajů o trvalém pobytu v obci?

 • Platný občanský průkaz, jestliže NEMÁTE platný občanský průkaz, pak jiný obdobný doklad, který je veřejnou listinou (rodný list + doklad pro ztotožnění, cestovní doklad).
 • Je potřeba přinést i občanské průkazy dětí, pokud byly vystaveny, protože je v nich uvedena předchozí adresa pobytu a je proto potřeba je znehodnotit.
 • Doklad, který Vás opravňuje užívat byt nebo dům (např. výpis z katastru nemovitostí, kupní smlouvu, nájemní smlouvu) anebo úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby (např. majitele nemovitosti) o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu a opět doklad, který to dokazuje (např. výpis z katastru nemovitostí).
 • Dítě do patnácti let přihlašuje zákonný zástupce – při hlášení do nového místa trvalého pobytu – tzn. z jiného města nebo obce je potřebný originál rodného listu dítěte nebo jeho občanský průkaz.

Při nahlášení změny trvalého pobytu Vám bude současný doklad totožnosti z důvodu neplatnosti uvedených údajů znehodnocen a bude Vám vystaven dočasný doklad. Nový občanský průkaz i další doklady Vám pak následně na základě Vaší žádosti vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností, tj. nejblíže Magistrát města Hradec Králové či města Nový Bydžov.

Kompletní informace o občanských průkazech a cestovních pasech najdete na stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Kam všude hlásit změnu trvalého pobytu?

Veškeré státní instituce přebírají informace o trvalém pobytu z tzv. základních registrů, nestátní subjekty však přístup nemají a změny je potřeba nahlásit zejména:

 • zdravotní pojišťovně,
 • ostatním pojišťovnám,
 • bance,
 • dodavatelům energií,
 • ošetřujícím lékařům,
 • zaměstnavateli či škole,
 • poště (v případě SIPO),
 • telefonnímu operátorovi.

Spolu se změnou trvalého pobytu může být kromě Občanského průkazu také nezbytné vyměnit i např. řidičský průkaz, pokud se údaje v něm uvedené změnily – dříve byla na ŘP uvedena Obec pobytu.

Úhrada místních poplatků za komunální odpad a psy

Místní poplatky se hradí za každou osobu s trvalým pobytem v Libčanech starší 1 roku a za každého psa. Poplatky se hradí v plné výši i v případě, že jste se přistěhovali v průběhu roku. Podrobné informace o placení poplatků v roce 2023 jsou zde.

Nakládání s odpady

Při úhradě místních poplatků na Obecním úřadě si zde také můžete zakoupit plastovou či plechovou nádobu na komunální odpad, který je svážen dle ročního období 1x týdně či 1x za dva týdny. Na Obecním úřadě lze také vyzvednout žluté a modré pytle na tříděný odpad, který je svážen vždy začátkem měsíce. Podrobnější informace o nakládání i s dalšími typy odpadů naleznete zde.

Praktické informace a život v obci

Společenský život

Obce Libčany a Želí (které je místní částí Libčan) díky škole, místním spolkům i činorodému zastupitelstvu nabízí neobvykle bohatý společenský život. Pořádáme zde jak akce pro děti, tak i pro dospělé či seniory. Zde naleznete informace o těch tradičních, které pořádáme pravidelně a těší se velké oblibě.

Aktivity pro děti

Kromě samotné školy, která svým žákům již od školky nabízí velké množství kroužků a zájmových útvarů, v obci také s dětmi pracují i další spolky.

Jedním z nich jsou hasiči, kde se mohou zapojit děti od cca 6 let a získají zde mnoho dovedností a mohou i za SDH Libčany soutěžit v požárním útoku či požárním sportu. Více informací o SDH Libčany naleznete zde.

K Libčanům neodmyslitelně patří i fotbal a dětem se při SK Libčany věnuje několik trenérů i rodičů. Tréninky v různých skupinách jsou určeny pro děti od předškolního věku až po starší děti. Máme zde Fotbalovou školičku, mini přípravku i mladší a starší přípravku. Pořádáme i pravidelné fotbalové soustředění na horách a víkendové stanování v Libčanech.

Místní spolky

V Libčanech naleznete z tradičních spolků hasiče, rybáře, fotbalisty i myslivce a na společenském životě se podílí také Klub rodičů při Základní škole v Libčanech či Spolek pro mezinárodní partnerství. Informace o spolcích spolu s důležitými kontakty naleznete zde.

Hospody

Významným místem v obci vždy byla hospoda. V Libčanech máme Obecní hostinec U Bohouše, který je otevřen v chladném počasí a také stánek na fotbalovém hřišti, který je naopak v provozu od jara do podzima a velmi to zde žije nezávisle na fotbalových utkáních. Dále je Osvěžovna v Želí, kam vede z krásná procházka polní cestou z Libčan kolem ČOV.

Pojďte se zapojit, jste vítáni!

Budeme velmi rádi, pokud obecní akce budete nejen navštěvovat ale i přiložíte ruku k dílu. Uvidíte, že se nudit nebudete, poznáte řadu těch, kteří se na chodu obce a společenském životě podílejí a zažijete spoustu legrace. Není potřeba se stydět, budeme rádi za každého, kdo s námi bude udržovat Libčany jako pěkné místo k životu nejen pro děti a společně tak přispějeme k tomu, že se Libčany nestanou anonymním sídlištěm vzájemně cizích lidí.

Aktuální informace o dění v obci

Hlavním a nejaktuálnějším zdrojem informací jsou tyto webové stránky obce, kde se snažíme udržovat kromě těch nezbytných úředních informací také ty praktické, jako jsou otevírací doby místních obchodů a služeb a potřebné kontakty.

Zároveň zde jsou důležitá oznámení pro občany, kalendář plánovaných akcí i zprávy z těch akcí, které již proběhly.

Používáme i mobilní aplikace Moje Libčany, kterou lze bezplatně stáhnout z Google Play či App Store a najdete zde také kalendář akcí a upozornění na veškeré důležité informace o dění v obci. Šikovná je třeba na připomenutí nadcházejícího svozu odpadu 🙂

U Obecního úřadu je také v provozu Elektronická úřední deska, která kromě zákonem stanovených informací nabízí i informace o dění v obci v rozsahu, jak jsou uvedeny na webových stránkách obce.

Důležité události či oznámení jsou také roznášeny do schránek domů a Obecní úřad také vydává zpravidla 2x ročně Libčanský občasník, který přináší mnoho zajímavých informací a článků.