Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Nakládání s odpady

Produkce odpadu bohužel neodmyslitelně patří k lidskému životu a naše obec se snaží o jeho smysluplné třídění a další využití ve spolupráci se společnosti FCC a dalšími organizacemi v okolí.

V tomto příspěvku naleznete bližší informace a také pokyny, co mezi který tříděný odpad patří či nepatří a zde je svážen či se odevzdává na určená místa.

Komunální odpad

Komunální odpad je svážen dle režimu pobytu a z toho vyplývající barvy známky ve dvou režimech. Svoz popelnic s červenou známkou probíhá častěji – 39x do roka (v období topné sezóny každý týden, mimo sezónu každých 14 dní), se žlutou známkou pak méně často – 26x do roka (každých 14 dní celoročně).

Popelnice musí být snadno přístupná z komunikace, viditelně označena známkou a nadměrně neznečištěna. Může být plastová či plechová, musí mít oka pro uchycení mechanikou sběrného vozu a nebýt poškozena tak, aby odpad vypadával či vytékal. Plastové i plechové popelnice jsou k zakoupení na Obecním úřadě.

Do popelnice patří

Veškeré znečištěné obaly od potravin, dětské pleny, zrcadla, molitan, hygienické potřeby, zbytky potravin, křídový papír (časopisy), bakelit, PVC, zrcadla, účtenky na termopapíru. Patří sem i popel (pozor na riziko požáru).

Do popelnice nepatří

Do komunálního odpadu nepatří zejména stavební odpad, olej a jiné tekuté odpady, nádoby znečištěné nebezpečnými chemikáliemi a uhynulá zvířata. Do komunálního odpadu nepatří ani odpady, které lze vytřídit do ostatních kategorií tříděného odpadu.


Tříděný papír

Odevzdává se v uzavřených (provázek, lepící páska) modrých pytlích, je svážen dle svozového plánu vždy určitý den v prvním týdnu každého měsíce. Pytle je možné vyzvednout na Obecním úřadě v době úředních hodin.

Mezi tříděný papír patří

Do modrého pytle patří například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okénky sem můžete také vhazovat, stejně jako mokrý papír. Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Zpracovatelé si s nimi umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku!

Mezi tříděný papír nepatří

Do modrého pytle nepatří celé svazky knih (vhazovat pouze bez vazby, ve větším počtu patří na sběrný dvůr), uhlový, mastný nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. To samé platí o termopapíru (účtenkách). Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice!


Tříděný plast

Stejně jako papír, odevzdává se v pytlích, tentokrát žluté barvy a je svážen také začátkem měsíce, ne však současně s papírem. Pytle je potřeba uzavřít lepící páskou nebo provázkem aby je vítr nerozfoukal po okolí. Pytle jsou taktéž k dispozici na Obecním úřadě v době úředních hodin.

Mezi tříděný plast patří

Do pytlů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů (i nevymyté), mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů. Patří sem i Tetrapaky – obaly s hliníkovou vrstvou, které se používají např. na trvanlivé mléko.
Pěnový polystyren, pokud se jedná např. o rozměrný obal od televize, může být mimo pytel samostatně.

Mezi tříděný plast nepatří

Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky. Nepatří sem také automobilové plasty, molitan, bakelit, novodur a další výrobky z PVC.


Zelený odpad

Zelený odpad se v obci vhazuje do hnědých (červených) kontejnerů umístěných v obci (býv. voliéry, výjezd směr Lhota p. Libčany, výjezd směr Roudnice). Jsou vyváženy dle potřeby a pro větší objem odpadu je možné jej po dohodě přistavit i na jiné místo.

Mezi zelený odpad patří

Do kontejneru patří tráva, větve do průměru 5cm, zbytky keřů a květin, kůra, tepelně neupravené ovoce a zelenina.

Mezi zelený odpad nepatří

Nepatří sem žádné živočišné ani mléčné produkty, zbytky jídel. Také nelze vhazovat větve o průměru větším než 5cm, kořeny a podobně.


Sklo

Kontejnery na sklo (samostatně na barevné a čiré) jsou rozmístěny na celém území obce Libčany a jsou pravidelně vyváženy. Vzhledem ke hlučnosti při vhazování prosíme o ohleduplnost vůči spoluobčanům v blízkém okolí kontejnerů a také prosím dbejte na pořádek v okolí. Velké kusy, které se nevejdou do otvorů v kontejneru je potřeba bezpečně rozbít či odevzdat do velkoobjemového odpadu. Z důvodů bezpečnosti zejména dětí či psů je prosím nenechávejte opřené o kontejner.


Kovy

Drobný kovový odpad (sešlápnuté plechovky od nápojů, …) lze vhazovat do kontejneru šedé barvy, který je umístěn u Hasičské zbrojnice a u obchodu Hruška.

Větší kovový odpad se odevzdává stejně jako nebezpečný či rozměrnější elektroodpad v objektu bývalé bažantnice (před závorou u rybníka Brigádník po pravé straně) v termínech dle rozpisu, obvykle každou druhou sobotu v měsíci.


Drobný elektroodpad

Drobný elektroodpad, baterie a podobné spotřebiče menších rozměrů lze odevzdávat kdykoliv do červeného kontejneru, který je umístěn u Hasičské zbrojnice v Libčanech.


Jedlé oleje a tuky

Kuchyňské oleje a tuky lze odevzdávat kdykoliv do černého kontejneru s kruhovým otvorem, který je umístěn u Hasičské zbrojnice v Libčanech. Olej musí být v pevných uzavřených PET lahvích.

Nepatří sem motorové a jiné syntetické či minerální oleje!


Elektro, kovový a nebezpečný odpad

Rozměrnější vysloužilé elektrospotřebiče, kovový odpad a nebezpečný odpad jako chemikálie (v pevném obalu), pneumatiky apod. se odevzdávají pravidelně každou druhou sobotu v měsíci od 10:00 do 11:00 v objektu býv. voliér u cesty směrem k rybníku Brigádník.


Velkoobjemový odpad

Velkoobjemový odpad – zejména nábytek, desky a podlahové krytiny je odebírán formu přistaveného kontejneru v objektu býv. pivovaru v Libčanech či před Osvěžovnou v Želí a je organizován 2x do roka a vždy dopředu oznámen elektronicky i letáky do schránek.