Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Zásady zpracování osobních údajů (GDPR)

Obec Libčany zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona o obcích a dalších obecně závazných právních předpisů. Osobní údaje (OÚ) jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány, může na rozsah a způsob zpracování podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a má právo požadovat od správce údajů přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování. Dále má právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost OÚ. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu, má právo kdykoliv souhlas odvolat.

Správce osobních údajů

Obec Libčany

Sídlo správce OÚ

Libčany 80, 503 22 Libčany

Telefon, e-mail

+420 495 585 127

obec@libcany.cz

Pověřenec pro OÚ

Mikroregion urbanická brázda, svazek obcí

IČ: 709 71 358

Se sídlem

Praskačka 12, 503 33 Praskačka

Kontaktní osoba

Lucie Štěpánková

gdr@urbanicko.cz

Datová schránka

wy2yghg