Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Autor: Záviš Jirásek

Stánek, fotbal a hospoda o víkendu 23. a 24.9.

V sobotu 23.9. od 10:00 bude stánek na hřišti během fotbalového utkání Libčany A – Chlumec n.C. otevřen.

Od 15:00 bude v rámci Sousedského posezení otevřen Obecní hostinec U Bohouše, stánek bude zavřen.

V neděli bude stánek otevřen jako obvykle od 17:00.

Otevírací doba stánku na hřišti a hospody

Dnes, v pátek 19.5. je stánek zavřen, otevřena je hospoda od 18:00.

Zítra, v sobotu 20.5. je od 16:00 otevřen stánek na hřišti (zápas Libčany – Třebeš) a hospoda je zavřena.

Otevírací doba stánku na hřišti v následujících dnech

V následujících dnech bude stánek na hřišti otevřen následovně:

ČT 4.5. od 17:00
PÁ 5.5 od 17:00
SO 6.5. od 9:00 (Lesní běh, fotbal)
NE 7.5. 14:00 – 16:00 (fotbal)

Hospoda bude v těchto dnech uzavřena.

Otevírací doba pro další dny po 7.5. bude upřesněna dle počasí.

Úhrada místních poplatků 2023

Platba poplatků v hotovosti

Od pondělí 6.3.2023 v kanceláři Obecního úřadu v Libčanech

  • PONDĚLÍ 8 – 17 HODIN
  • ÚTERÝ 8 – 11 HODIN
  • STŘEDA 9 – 16 HODIN

Platba poplatků bankovním převodem

  • č. účtu obce: 1080828389/0800
  • Variabilní symbol: číslo popisné
  • Poznámka platby: příjmení plátce

Splatnost poplatků je do 31.3.2023.

Místní poplatky za komunální odpady

Sazba poplatku TKO je 600,- Kč ročně za každou osobu starší 10 let, která má v obci Libčany a místní části Želí trvalý pobyt. Děti od 1 – 10 let věku hradí částku 300,- Kč

Osvobození od poplatku: děti narozené v kalendářním roce, za který je poplatek vybírán, fyzické osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, které jsou držitelem průkazu ZTP/P, osoby s trvalým pobytem na ohlašovně obecního úřadu v Libčanech. 

Známka vám bude následně vhozena do poštovní schránky, tzn. není nutné osobní vyzvednutí v kanceláři OÚ.

Do 31. března 2023 platí známky 2022. Známky 2023 jsou platné pro svozy od 1. dubna 2023.

Místní poplatky za psy

Sazba poplatku za psy činí 200 Kč za kalendářní rok za každého psa.

Nakládání s odpady

Produkce odpadu bohužel neodmyslitelně patří k lidskému životu a naše obec se snaží o jeho smysluplné třídění a další využití ve spolupráci se společnosti FCC a dalšími organizacemi v okolí.

V tomto příspěvku naleznete bližší informace a také pokyny, co mezi který tříděný odpad patří či nepatří a zde je svážen či se odevzdává na určená místa.

(Pokračování textu…)

Libčanské rybníky

Brigádník

Rybník je s plochou 4000m2 největším z libčanských rybníků. Je napájen zejména z pramenů v tůních v lese směrem na východ od dřevěného mostku a pokud se vydáte podle strouhy, dojdete do vedlejší obce – Těchlovic. Dříve se zde i koupávalo, nyní je však na dně značná vrstva bláta a rybník čeká na vyčištění plánované na rok 2023.

Kočár

Rybník kočár nebo také koupaliště, má rozlohu přibližně 3300m2 a leží téměř ve středu obce, pod čtvrtí známou jako Sever. Napájen je ze stavidla rybníka Brigádník a v zimě, pokud dostatečně mrzne, je nejoblíbenějším místem bruslařů všech generací a dovedností. Vzhledem k poloze blízko centra a zpevněné komunikaci je také využíván pro společenské a kulturní akce jako jsou pravidelné výlovy spojené s prodejem ryb a rybích dobrot, doprovodné programy při setkání rodáků či tréninky místního Sboru dobrovolných hasičů.

Tovární park

Posledním z obecních rybníků, nejmenší, je s rozlohou přibližně 300m2 ten v Továrním parku, který byl po oddělení od býv. továrny Vertex a rekonstrukci slavnostně otevřen v roce 2018. Ač své jméno nemá, je ze všech nejmalebnější. Přítok má od stavidla Kočáru a voda dále odtéká směrem k Roudnickému potoku. Nad vodou je postavena dřevěná lávka, která dodává parku ráz. Ačkoliv slouží především k rekreaci, je třeba jej také pravidelně lovit a vyžaduje stejnou péči jako dva větší sourozenci.

Turyň

Na území obce leží ještě soukromý rybník Turyň, na mapě jej naleznete podle tvaru podkovy a leží v areálu bývalého pivovaru v Libčanech. Tento rybník má vlastní prameny a je zcela mimo kaskádu třech jmenovaných libčanských rybníků. Nachází se v soukromém areálu a není veřejně přístupný.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Významnou památkou Libčan je kostel Nanebevzetí Panny Marie, dokreslující siluetu vesnice. Byl založen v románském slohu na počátku 13. století, na přelomu 15. a 16. století přestavěn. Má jednu loď s pravoúhlým presbytářem a oratoří na jižní straně z 18. století. Jižní zeď lodi je prolomena románským portálem a členěna lichými arkádami. V západní zdi se dochoval portál z přelomu 15. a 16. století. Kruchta je podepřena dvěma sloupy.

Hlavní oltář zdobí sousoší Panny Marie a dvanácti apoštolů z dílny Matyáše Bernarda Brauna zhotovené kolem roku 1740. Z Braunovy dílny je i náhrobek hraběte Petra Straky z Nedabylic, jenž je zakomponován do pilíře triumfálního oblouku. Z doby okolo roku 1750 pochází freska za hlavním oltářem. Vnitřní zařízení kostela je z 18. století. Vedle kostela je dřevěná zvonice.